A magyar-német, német-magyar fordítás nehézségei

A magyar anyanyelvű fordítónak, illetve szakfordítónak nehezebb a dolga, ha a magyar nyelvű dokumentumot kell németre lefordítani, mint ha a német nyelvű dokumentumot magyarra. Az anyanyelvünket önműködően, magabiztosan használjuk. A magyar anyanyelvű fordító nyelvhasználata automatizált, nem kell gondolkodni a szókapcsolatokon, a nyelvhelyességen beszéd közben. A nyelvet nem tudatosan, hanem ösztönösen használja. Az ösztönösség ebben az esetben inkább spontaneitást jelent, hiszen a stílust tudatosan választjuk. A hivatalos levél más hangnemben íródik, mint ha a barátunknak címezzük még abban az esetben is, ha hasonló a téma. Az írásbeli udvariassági formulákat is használjuk, de maga az írás spontán, csak leírjuk, ami akkor éppen a fejünkben van. A nyelvtanulás fontosságáról pedig senkit sem kell győzködni.

Szókincs, nyelvtani szabályok, kultúrális különbségek

Ezzel szemben az idegen nyelv ez esetben a német tanult nyelv, amit tudatosan használunk. Az elsajátítása során megtanuljuk a szókincsét, nyelvtani szabályait, a kulturális különbségeket. Beszéd közben gondolkodunk a helyes igeragozáson, a szórenden, kutatunk a memóriánkban a megfelelő szó után. Jelentős mennyiségű gyakorlással, főleg, ha az a megfelelő nyelvi környezetben történik a német nyelv használatát is önműködővé tehet tenni.

További fejlődést érhetünk el a nyelvhasználatban, ha németül olvasunk különféle témákban akár tudományos vagy jogi szövegeket is, ha szakfordító, illetve jogi fordító babérokra pályázunk. Cél hogy a szókincs folyamatosan gazdagodjon és s szókapcsolatok egyre nagyobb számban épüljenek be a nyelvhasználatba. Ez nem kevés idő és energiaráfordítást igényel.

Magyar-német fordítás szakfordítótól

A szakfordító, jogi fordító akkor végezhet kiváló minőségű munkát, ha nem csak olvas az adott nyelven, hanem írni és tolmácsolni is képes. Ehhez ismernie kell a nyelvtant, gazdag szókinccsel kell, hogy rendelkezzen, szókapcsolatosakt, nyelvi fordulatokat, sőt szakkifejezéseket, jogi szabályokat is ismernie kell mindkét nyelven, ha szakfordítóról, vagy jogi fordítóról beszélünk. A német szövegek, jogi szövegek szakszövegek tanulmányozása elengedhetetlen. A szakkifejezések, fordulatok nem lefordíthatók e-nélkül.

A német szöveg magyarra fordításához a fordítónak jól kell használnia német nyelvet. Itt előny, hogy ha már megértettük a szöveget magyarul könnyen és választékosan tudunk fogalmazni. Szaknyelvi fordítás esetében természetesen magyarul is ismernie kell a fordítónak a szaknyelvi kifejezéseket.

Megállapíthatjuk, hogy magyarról német nyelvre való fordítás nehezebbnek tekinthető, mint németről magyarra. Ha jogi fordítót keresünk, akkor érdemes többnyelvű jogi szakembert megbízni a feladattal. Nem elvárható, hogy egy a nyelvet magas szinten ismerő fordító a szakmai nyelvek mindegyikében magas szinten járatos legyen. Minél jobban illeszkedik a szakfordító tudása a lefordítandó szöveghez annál jobb lesz a lefordított dokumentum minősége.