A szervezetfejlesztés módszerei

szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés remek lehetőség egy szervezet vagy vállalat hatékonyabbá és rugalmasabbá tételére. A szervezetfejlesztés módszerei lehetőséget kínálnak a teljes megújulásra az eredményesség, hatékonyság és teljesítmény növelésére, az életképesség növelésére.

A szervezetfejlesztés a szervezet tervszerű fejlesztése, amely a szervezet életképességét és hatékonyságát hivatott növelni. A beavatkozás tervszerűen történik, és magatartástudományi ismeretek segítik a cél elérését.

A szervezetfejlesztés céljai

 • A szervezet teljesítménynövelése
 • A szervezet rugalmasságának növelése
 • A szervezet tagjai alkalmazkodóképességének növelése
 • A tagok együttműködésének erősítése és harmonikusabbá tétele
 • A megújulásra való képesség növelése
 • A probléma megoldó képesség javítása

A szervezet felmérése

Az első lépés az adatgyűjtés és a kapott adatok elemzése az aktuális helyzetről, reflektálva a fejlesztendő területekre és a megoldásra váró gondokra.

A célok kitűzése

 • A második lépés az eredmény megjelölése. Hová szeretnénk eljutni a szervezetfejlesztés eredményeképpen.
 • A szervezet sarok köveinek és gyengeségeinek felmérése
 • Az erőforrások, adottságok, előnyök számbavétele, amelyek támogatják a szervezetfejlesztést a kitűzött cél elérésében.
 • Az irány kijelölése, stratégia meghatározása

A szervezetfejlesztést végző cég által kijelölt szakértő és szervezet vezetése együtt határozza meg a stratégiát. Közösen meghatározzák a fejlesztendő területeket, kitűzik a célokat és meghatározzák az ehhez felhasznált eszközöket. Sor kerül a feladatok végrehajtóinak kijelölésére és a feladatok időbeli ütemezésére.

A  szervezetfejlesztés feladatok végrehajtása

Ebben a lépésben kerülnek végrehajtásra a szervezetfejlesztés során meghatározott feladatok. A feladatok elvégzése történhet az egyének, csoportok vagy a teljes szervezet szintjén.

Mérések, ellenőrzések

A feladatok végzése közben is érdemes tájékoztató méréseket végezni. Ezzel nyomon követhető, hogy hol tartunk a célok eléréséig vezető úton. A mérési eredmények tükrében korrekciókat végezhetünk az iránnyal kapcsolatosan vagy akár a stratégián is finomíthatunk, változtathatunk a cél érdekében. A folyamat lezárását követő mérésből kiderülhet mennyire volt sikeres a szervezetfejlesztési folyamat. Csak megfelelő eredmények birtokában tekinthető sikeresnek a folyamat.

A felhasznált módszerek

A szervezetfejlesztés eszköztárát alkotó módszerek két nagy csoportra oszthatók. Az egyénre ható módszerek a szervezet tagjainak a cég dolgozóinak a fejlődésére használatosak. A cég szerkezet felépítésére kultúrájának átalakítására a struktúrára ható módszerek szolgálnak.

Az egyénre ható módszerek:

 • munkakör újjáépítés
 • munkakör és kompetencia elemzés
 • emberközpontú vezetés
 • képességfejlesztő tréningek
 • személyiségtesztek
 • diagnosztika
 • visszajelzések a felmérésekről

A struktúrára ható módszerek

 • Csapatépítés
 • kockázatelemzés
 • csoportközi kapcsolódások erősítése
 • vállalti kultúra fejlesztése

A hatékony szervezetfejlesztésre garanciát nyújt egy felkészült sok éves tapasztalattal rendelkező, elfogulatlan, külső tanácsadó.