A többnyelvű válási okirat fordítása

A válási okmányokra egyes esetekben több nyelven is szükség van. A hivatalos eljárások során olyan okiratot fogadnak el, amelyet hiteles fordítással láttak el. A jog témaköre kiemelt figyelmet érdemel a válási okmányok esetében is, hiszen egyáltalán nem mindegy a fordítás során hitelesek maradnak-e a jogi vonatkozású információk. A jogi fordítás az életünk más területein is előfordulhat. A jogi szaknyelv sokak számára még a saját anyanyelven sem érthető, és nem teszik egyszerűbbé a jogszabályok közötti kiskapuk sem, amelyek többféle értelmezést tesznek lehetővé.

A jogi fordító tisztában van a terminusokkal

A jogi fordító szaktudásánál és tapasztalatánál fogva tisztában van a jogi terminusokkal így eligazodik a néha ködös többértelmű jogi nyelvezetben. A jogászok nyilván nem így látják a jogi lehetőségeket a lehető legszélesebb keretek között alkalmazzák. A jogi szövegekre jellemző a végeláthatatlan mondatkígyó hosszan tekergő láncolata, amely bekezdésekből, cikkelyekből, pontokból és alpontokból állnak, amely segíthet a lényeg ködbe burkolásában. Mindez egy másik nyelvre való lefordítása során megköveteli a forrás illetve a célnyelv magas szintű ismerete mellett a jogi szaknyelv tökéletes tudását mindkét nyelvre vonatkozóan.
A BeneDictum fordítóiroda felkészült munkatársai nem fognak csalódást okozni. Az itt dolgozó fordítók jogi végzettséggel rendelkeznek és több nyelven is eligazodnak a paragrafusok erdejében.

Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése
Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell.
Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

  1. Kérelem nyomtatvány kitöltése
  2. Csatolandó mellékletek:
  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség.

 A Magyarországon nem anyakönyvezett házasság

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).